Tin nổi bật
Tin nổi bật
​      ĐOÀN KẾT CHUNG LÒNG          Bác Hồ thường nói :              “ Một cây làm chẳng nên non            Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”          Đó chính là câu nói mong muốn chúng ta phải biết đoàn kết, gắn kết các mối quan hệ lại với nhau nhằm tạo nên một sức mạnh trong mọi cuộc chiến. Trong một tập thể cũng thế, phải biết đồng lòng gắn kết ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 3